Reklamační řád

internetové nákupní galerie MaxMaster

1. Z Všeobecných obchodních podmínek je zřejmé, že Provozovatel internetové galerie, společnost IData s.r.o., je zprostředkovatelem prodeje zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími.

2. Reklamovat u Provozovatele nelze:

a) kvalitu a jakost zboží

b) soulad zboží s českými či evropskými normami a standardy

3. U provozovatele je možno reklamovat:

a) nedodání zboží

b) prodlevu s dodáním zboží

4. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:

a) výzvou k opětovnému objednání zboží; Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně,

b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

5. Při prodlevě s dodáním zboží o více než čtyřicet pracovních dní je možno podat reklamaci:

  • t.j. podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny. 

     

6. Reklamovat lze pouze e-mailem: info@maxmaster.cz

Reklamace se podává na řádně a čitelně vyplněném Reklamačním formuláři.

7. Provozovatel o reklamaci rozhodne co nejdříve. Maximální lhůta k vyřízení reklamace je 30 dní,  pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8. U oprávněných reklamací se provozovatel zavazuje vrátit peníze na účet uvedený v reklamaci do pěti pracovních dní po vyřízení reklamace. Peníze nelze vrátit v hotovosti, pouze převodem na účet.

9. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů zaslat Provozovateli zboží na vlastní náklady nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

Reklamační formulář ke stažení zde.